Επίδειξη Εργαλείων Επαλήθευσης Πολυμεσικού Περιεχομένου στα μέλη του Ελλ.Πα.Π.

Αποσκοπώντας στην καλύτερη εκπαίδευση των δημοσιογράφων και αναλυτών (fact-checkers) στις σύγχρονες τεχνολογίες επαλήθευσης περιεχομένου, το Ελλ.Πα.Π. προχώρησε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στη διοργάνωση διαδικτυακής παρουσίασης και επίδειξης των εργαλείων που αναπτύσσει η ομάδα MeVer του ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ στην ομάδα των Ellinika Hoaxes. Επιπλέον, παρουσιάστηκαν εν συντομία οι δημοσιογραφικές πρακτικές επαλήθευσης περιεχομένου από τον καθ. κ. Βέγλη του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΕ του ΑΠΘ.

Αρχικά, έγινε μια εισαγωγή στην περιοχή του εντοπισμού ψηφιακών παραποιήσεων σε εικόνες με χρήση τεχνικών image forensics από τον Ερευνητή του ΙΠΤΗΛ Συμεών Παπαδόπουλο.

Video παρουσίασης Image Forensics

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε από τον ερευνητικό συνεργάτη Πολυχρόνη Χαριτίδη το εργαλείο Image Verification Assistant που αναπτύσσει η ομάδα MeVer του ΙΠΤΗΛ.

Video παρουσίασης Image Verification Assistant

Στο δεύτερο μέρος της δράσης, ο Denis Teyssou από το Γαλλικό Πρακτορείο Τύπου (AFP) έκανε επίδειξη του εργαλείου InVID-WeVerify Plugin, το οποίο η AFP αναπτύσσει σε συνεργασία με το ΙΠΤΗΛ/ΕΚΕΤΑ στο πλαίσιο των έργων InVID και WeVerify.

Video παρουσίασης Verification plugin

Τέλος, στο τρίτο μέρος της δράσης o καθηγητής του Τμήματος Δημοσιογραφίας και Μέσων Επικοινωνίας του ΑΠΘ Ανδρέας Βέγλης παρουσίασε μια σειρά από τυπικές πρακτικές και εργαλεία επαλήθευσης που διδάσκονται στους φοιτητές του Τμήματος.

Video παρουσίασης Εργαλείων Επαλήθευσης

Related Posts