Σχετικά με το Ελλ.Πα.Π.

Το Ελληνικό Παρατηρητήριο κατά της Παραπληροφόρησης (Ελλ.Πα.Π.) αποτελεί μια συνεργατική προσπάθεια με διεπιστημονικό χαρακτήρα με σκοπό την αντιμετώπιση του ανερχόμενου προβλήματος της παραπληροφόρησης στο πλαίσιο του Διαδικτύου και των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης.

Στον πυρήνα αυτής της συνεργασίας βρίσκονται τέσσερις φορείς με σημαντική εμπειρία και εξειδικευμένη γνώση στις επιστημονικές περιοχές αλλά και πρακτικές διαστάσεις που συνθέτουν το πρόβλημα της παραπληροφόρησης.

Το Ελλ.Πα.Π. έχει τους ακόλουθους στόχους:

  • Να παρέχει αξιόπιστη ενημέρωση στο ευρύ κοινό γύρω από το πρόβλημα της παραπληροφόρησης και να ενημερώνει υπεύθυνα και με ακρίβεια σχετικά με μη αξιόπιστο διαδικτυακό περιεχόμενο και προσπάθειες παραπληροφόρησης που διακινούνται στο Ελληνικό Διαδίκτυο ή αφορούν την Ελλάδα και τους πολίτες της.
  • Να προσφέρει εξειδικευμένη γνώση και υποστήριξη σε επαγγελματίες της επικοινωνίας και της δημοσιογραφίας σχετικά με διαθέσιμα εργαλεία και μεθόδους ανίχνευσης ψευδών ειδήσεων και παραπλανητικού περιεχομένου.
  • Να προάγει την έρευνα στο ανερχόμενο διεπιστημονικό πεδίο της Παραπληροφόρησης, παρέχοντας στοιχεία και πόρους (σετ δεδομένων, λογισμικό ανοιχτού κώδικα, κλπ.) σχετικά με τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις σε σχετικά πεδία ενδιαφέροντος (ανάλυση κοινωνικών δικτύων, τεχνητή νοημοσύνη, κλπ.), αλλά και συμμετέχοντας σε ερευνητικά έργα.
  • Να προωθεί και να συμμετέχει σε εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες εγγραμματισμού στα Μέσα, με στόχο την ενίσχυση της κριτικής σκέψης και της ικανότητας μαθητών, σπουδαστών και άλλων κοινωνικών ομάδων στην Ελλάδα να αναλύουν και να αξιολογούν περιεχόμενο στο Διαδίκτυο.
  • Να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη σε φορείς και επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προκλήσεις εξαιτίας της παραπληροφόρησης.
  • Να προάγει την επιστημονική γνώση διεξάγοντας έρευνες στο διεπιστημονικό πεδίο της Παραραπληροφορόρησης και δημοσιεύοντας εργασίες σε επιστημονικά βιβλία, περιοδικά και συνέδρια.